Een nieuwe fiets

Als ouder gun je je kind het beste dit geld ook voor pleegouders misschien juist wel meer , begrijp me niet verkeerd maar mensen brengen vaak de spullen die ze over hebben onder de noemer want jullie hebben toch pleegkinderen.Onze dochter wilde graag een nieuwe fiets voor haar verjaardag maar dat zat er dit jaar financieel niet in. Ik sprak toevallig met Maurits en vertelde over Sylvy haar fiets wens . Onshuis jouw thuis heeft als doel om pleegouders een financiële pleister te bieden zodanig dat het direct een verschil maakt . Pleeg ouders hadden de helft zelf gespaard en Ons huis jouw thuis heeft de helft van het totaal bedrag er bij gelegd . Wat is Sylvy blij met haar nieuwe fiets. ( om privacy reden is Sylvy een verzonnen naam)

Anne Marie deelt uit!

Op 1 Juni jl. was er een groot pleegzorgsymposium in Ede, voor pleegouders, gezinshuisouders en werkers in de pleegzorg. Ik stond daar met een stand met mijn kinderboeken rond het thema ‘pleegzorg’, en Anne Marie was meegegaan om mij te ondersteunen bij de pr en verkoop. Nou, dat kon ze! Niemand kon langs de kraam lopen zonder er met een boek weer vandaan te gaan. Anne Marie bood aan dat alle pleegouders die deze dag aanwezig waren, een boekje mee mochten nemen op kosten van de stichting. Ik was daar erg blij mee! In de eerste plaats omdat ik het fantastisch vindt dat veel kinderen leren praten over pleegzorg, middels deze boeken. Daarnaast ook vanwege de promotie die hier automatisch mee gepaard ging.

Het prentenboek Je hoeft niet te kiezen is een voorleesboek over wonen in een pleeggezin. Het is het eerste prentenboek dat dit onderwerp voor jonge kinderen begrijpelijk maakt. Lieke woont in een pleeggezin. Op verschillende momenten loopt ze ertegenaan dat haar familiesituatie anders is dan anders. Met de hulp van haar pleegouders leert Lieke dat ze niet hoeft te kiezen tussen de een of de ander. Je hoeft niet te kiezen is een uniek informatief prentenboek, ontstaan vanuit de praktijk, gericht op (aspirant)-pleegouders en leerkrachten in de onderbouw van het basisonderwijs. Voor pleegkinderen, andere kinderen in een (nieuw) pleeggezin en klasgenoten van pleegkinderen. Doel van het prentenboek Het doel van dit prentenboek is om meer inzicht te geven in het leven van pleegkinderen (4-7 jaar) en om vanuit een alledaagse metafoor (foto’s) de zoektocht naar identiteit en loyaliteit (bij wie hoor ik) in beeld te brengen. Praatplaten met open vragen dragen bij aan het voeren van een gesprek dat aansluit bij de beleving van jonge kinderen, voor wie het onder woorden brengen van hun situatie en gevoelens vaak moeilijk is.

Hier woon ik, is het nieuwste kinderboek over pleegzorg. Het is een geïllustreerd samenleesboek voor kinderen vanaf 7 jaar. Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met Pleegzorg Nederland en middels een subsidie van stichting Kinderpostzegels. Hier woon ik bevat 5 verhalen van verschillende pleegzorgsituaties geschreven vanuit de beleving van de pleegkinderen zelf. Daarnaast geeft het boek informatie over verschillende professionals in pleegzorg, zoals de kinderrechter, de pleegzorgwerker en de mentor. Door de diversiteit in de verhalen zal elk pleegkind zich herkennen in één of meerdere van de verhalen. Het boek is bedoeld om samen te lezen met de kinderen en zo het gesprek aan te kunnen gaan over hoe zij hun eigen situatie beleven.